Blog

פטור מהנגשת אתרים

תקנות נגישות אתרים ייכנסו בקרוב לתוקף. אם יש לכם אתר אינטרנט והנגשת האתר יקרה לכם – יכול להיות שאתם יכולים לקבל “פטור”. כך תבדקו אם אתם זכאים…

תקנות שייכנסו לתוקף ב-25/10/2016 מחייבות את כלל אתרי האינטרנט בארץ להיות נגישים לבעלי מוגבלויות (לא יודעים מהו אתר נגיש? לחצו כאן). אם התאמת האתר לנגישות מהווה נטל כלכלי כבד מדי עבורכם, ייתכן שתוכלו לקבל פטור מהתהליך.

מי זכאי ל”פטור” מהנגשת האתר? על מנת להקל על עסקים קטנים, ישנה אפשרות להגיש בקשה ל”פטור”, או למעשה דחייה, בהנגשת האתר שלכם. הקריטריון להגשת הבקשה ל”פטור” הוא מחזור עסקי שאינו עולה על 500,000 שקלים בשנה. אם אתם בעלים של עסק קטן שעומד בקריטריון להגשת “פטור” מנגישות, כדאי לכם להגיש כבר עכשיו בקשה לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, באמצעות פניה ישירה אל הכתובת הבאה: נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים, רח’ צלאח א-דין 29 ירושלים; או בפקס’ 02-5088025, או במייל FareedM@justice.gov.il. חשוב שתציינו בבקשה כי אתם מבקשים “פטור מביצוע התאמות נגישות באתר האינטרנט בהתאם לתקנה 35 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות

נגישות לשירות), התשע”ג-2013″. לבקשה תצטרכו לצרף:

• קישור לאתר לגביו אתם מבקשים פטור.

• איזה שירות ציבורי מספק אתר האינטרנט.

• את שם הבעלים ו/או המחזיק של אתר האינטרנט.

• פרטי רישום דומיין, המלמדים כי האתר רשום על שם המבקש או התאגיד המבקש.

• דו”חות שנתיים לשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, המאושרים בידי רואה חשבון או רשות הפועלת על פי דין.

• תצהיר, המאשר את הפרטים שבבקשה, ואת תאריך הכנתו.

• כמו כן, יש לצרף את המחזור השנתי של כל הכנסות המבקש ולא רק את הכנסותיו מהשירות שמספק האתר. הפטור שיינתן הוא לשלוש שנים מיום מתן ההחלטה מטעם הנציב. פרטים נוספים בקישור הזה.

תודה על פנייתך לחמ”ל עסקי לחברות ועסקים.
אחד מנציגי צוות קאסטומדיה ייצור עמך קשר בהקדם.

דילוג לתוכן